jaxpix | jacqueline louter fotografie jaxpix | jacqueline louter fotografie jaxpix | jacqueline louter fotografie jaxpix | jacqueline louter fotografie jaxpix | jacqueline louter fotografie

expositie 'In mijn Straatje' Prinsenkwartier Delft

In het kader van het Vermeerjaar en de komst van het beroemde schilderij 'Het Straatje van Vermeer' op 24 maart 2016 naar museum Prinsenhof in Delft, vindt in het Prinsenkwartier de expositie In mijn Straatje plaats. Hedendaagse Delftse kunstenaars, designers en architecten maken werk geïnspireerd op 'Het Straatje'.  

Ik toon een nieuw werk, een installatie, speciaal gemaakt voor deze expositie:
'De Steen van Vermeer'. De installatie bestaat uit een combinatie van fotografie, houten objecten en een antieke steen en heeft een formaat van 200 x 200 cm.

De vondst van het precieze adres van 'Het Straatje van Vermeer' heeft een opwindend vervolg! Dit project 'De Steen van Vermeer' brengt de steen waar Johannes Vermeer op heeft gestaan toen hij het schilderij maakte, weer thuis in Delft. Door nieuw onderzoek is vast komen te staan dat de straatsteen is teruggevonden waar Johannes Vermeer op stond toen hij het schilderij maakte. Raadpleging van verschillende bronnen, waaronder Google Maps, wijst uit dat de locatie waar Vermeer rond 1658 het schilderij maakte, zich recht tegenover Vlamingstraat 40-42 bevindt, ter hoogte van de huidige huisnummers 37-39.

Delft steen rijker!
Uit nader onderzoek van het schilderij, in combinatie met 17de eeuwse archiefstukken, weten we dat de toentertijd gebruikte straatstenen zogenaamde ijsselklinkers zijn. Deze gele steentjes hebben lang dienst gedaan. Op een foto uit 1925 van Peter Odijk zijn ze nog te zien. Niet lang daarna zijn de stenen vervangen door goedkopere waalklinkers. De historische ijsselstenen van de Vlamingstraat werden verkocht aan een handelaar, die de stenen met een markering voor de plaatsaanduiding heeft opgeslagen. Van de straatstenen die zich bevonden exact ter hoogte van de Vlamingstraat 37-39 is er slechts één bewaard gebleven. In deze installatie wordt deze originele steen gepresenteerd.

Datum feestelijke opening: 3 april, 15.00 uur
Periode: 3 april tot en met 29 mei 2016
Adres: Sint Agathaplein 4, Delft

Voor meer informatie kijk op:
facebook & prinsenkwartier